Informace

Nezletilý pacient  musí k vyšetření přijít v doprovodu zákonných zástupců. Rodiče mohou
určit osobu, která společně s nimi bude mít právo na informace o zdravotním stavu nezletilého
pacienta, bude mít právo nahlížet do zdravotnické dokumentace nezletilého pacienta,
pořizovat si z této dokumentace výpisy nebo kopie. Takovou osobu  by měli určit zejména rodiče,
kteří z různých důvodů nemohou nezletilého pacienta při dalších vyšetřeních doprovázet.

 

Formuláře ke stažení

Souhlas - nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb.doc
Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let.doc
Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách.doc